Koszt obsługi

Oferujemy specjalistyczną usługę w zakresie naliczania opłat za usługi i raportowania dla firm zarządzających nieruchomościami, innych wynajmujących i agentów zarządzających.

Nasz konsultant Richard Hickie, który jest członkiem Instytutu Zarządzania Nieruchomościami Mieszkaniowymi oraz biegłym rewidentem, służy radą w zakresie rachunkowości opłat serwisowych.

Aby chronić Leasingobiorców, Firmy Zarządzające Rezydentami i ich Dyrektorów, a także Agentów Zarządzających, niezbędne jest korzystanie wyłącznie z Księgowych posiadających wiedzę na temat tego specjalistycznego obszaru.