Doradztwo i zgodność z VAT

Pomimo zapewnienia w Wielkiej Brytanii, że VAT będzie "zwykłym podatkiem", nie zawsze tak jest. Przy wciąż zmieniającym się prawodawstwie i orzecznictwie może być wyzwaniem dla niektórych przedsiębiorstw, aby zapewnić prawidłowe stosowanie podatku VAT.

W każdym biznesie przepływ środków pieniężnych jest kluczowym czynnikiem, a naliczenie podatku VAT może mieć na to duży wpływ.

Zapewniamy naszym klientom dokładną i kompleksową obsługę VAT we wszystkich sektorach. Oferujemy praktyczne porady i usługi zgodności dla wszystkich komercyjnych, NFP i publicznych sektorów, w tym:

  • Usługi agenta VAT
  • Możliwość opodatkowania wniosków
  • Częściowe zwolnienia z obliczeń
  • HM Przychody i dochody celne, w tym korespondencja, spotkania i negocjacje, jeśli to konieczne
  • Szkolenie z podatku VAT
  • Planowanie i doradztwo transakcyjne
  • Sprawdzanie stanu podatku VAT
  • Recenzje zwrotów VAT
  • Planowanie Brexitu
  • Infolinia VAT

Gavin Barker

Dyrektor ds. VAT

Our aim is to help clients make the most of the opportunities available to them.